ÖDEV POLİTİKASI

Günümüzde öğrencilerin uzun süreli odaklanmaması bir eğitim kurumunun aşması gereken önemli bir sorundur.  Rehberlik Servisi’nin eğitiminde yer alan Hermann Ebbinghaus’un “Unutma Eğrisi” ve “Deneysel Hafıza Çalışmaları” konusu tam da ödev politikalarımızın belkemiğini oluşturur. 9. ve 10. sınıfta öğrencilerimize ödev yapma alışkanlığı kazandırabilmek için, günde 2 saat ödev yapma sorumluluğu yüklenmiştir. Cumartesi günü, öğrencilerimize sosyal alanlarda olma hakkını veren öğretmenlerimiz pazar günü sabah aileyle yapılan kahvaltı sonrasında ödevlerin tamamlanmasını beklerler.

BAŞARININ OLMAZSA OLMAZI TEKRARDIR

Öğrencilerimizde ölçme ve raporlama sonucu çıkan eksikler bireysel gelişim sistemi ile desteklenir. Bireysel gelişim derslerinde öğrencilerimiz öğretmenlerin denetiminde çalıştırılarak eksik olduğu konunun tamamlanması sağlanır. Ödev tekrar etmek konusunda önemli bir adımdır ve mutlaka denetlenmesi gerekir. Ödev denetimi öğretmenlerimiz tarafından eksiksiz yapılır ve raporlanır.  Velilerimiz kullandığımız K-12 sisteminden hangi ödevlerin yapılıp yapılmadığını online takip edebilirler.

HAFTADA 3 GECE VE CUMARTESİ GÜNLERİ 4 KİŞİYLE MASA BAŞI ÇALIŞMASI

12. sınıfa gelmiş öğrencilerimiz normal okul sürelerinin dışında haftada üç gece saat 20.30’a kadar ve cumartesi günü okulda kalarak masa başı çalışması yaparlar. Bu dersler bir sınıfta 4 öğrenciyle gerçekleşir.  Öğrencilerimiz bu derslerde hem tekrar eder hem de yapamadıkları soruları öğretmenleriyle gözden geçirirler.

Aşağıdaki grafiklerde de görüleceği üzere Hermann Ebbinghaus’un “Unutma Eğrisi” ve “Deneysel Hafıza” gibi bilimsel çalışmalar bize herhangi bir şeyi öğrenmek için en az 4 kez tekrar etmemiz gerektiğini gösteriyor.