Nova’da yeni dönemde yenilikçi atılımlar

Nova’da yeni dönemde yenilikçi atılımlar

Nova Okulları kurucusu Canan Topsakal, Nova Gazete ile yaptığı söyleşide; Kovid-19 salgınına dair alınan tedbirlerden, öğrenciye özel çalışma kitapçıklarına, 12 sınıflara özel çalışma yöntemine dek Nova Okulları’nın eğitim sistemi, hedefleri ve yenilikler hakkındaki  görüşlerini paylaştı.

 

Koronavirüs salgını nedeniyle okullar uzun bir süre kapalı kaldı. Pandemi nedeniyle aldığınız tedbirlerden söz eder misiniz?

Koronavirüs salgınından sonra öğrencilerimizin sınıftaki öğrenci sayısı 18’den 12’ye düşürülerek, iki öğrenci arasındaki 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanmıştır. Okula girişte ısı ölçerlerle öğrenciler okula kabul edilecektir. Yemekler kapalı paket servis olarak yapılacaktır. Hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de öğretmenlerimizle diğer çalışanlarımızın sağlık güvenliği için hastalığa yol açacak etkenler bertaraf edilerek tüm tedbirler alınmıştır. 

ÖĞRENCİYE ÖZEL ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI VE EĞİTİM

Nova Okulları’ndaki eğitim sistemindeki yeniliklerden söz eder misiniz?

Nova Okulları’nda öğrencilerin periyodik sınavları sonucunda kişisel verileri oluşturulur. Bu verilerde öğrencilerin hangi konularda eksik olduğu tespit edilir. Eksik olduğu konuda kendisine bir kitap hazırlanır. Bu kitabı çalışarak eksiklerini gidermesi için de geri besleme dersi verilir.

Geri besleme dersi Koronavirüs pandemisi öncesinde okulda yapılırken pandemi sırasında elde ettiğimiz tecrübeler bunun zoom görüşmeleriyle yapılmasının da çok yararlı olduğunu göstermiştir. Böylece öğrencinin eğitim süreci boyunca yapamadığı konular nokta atışı bire bir tespit edilir. Tespit sonrasında bu konulara ait hazırlanmış eğitim materyali ile ödevlendirilir ve geri besleme dersi ile tekrar edilerek bu ödevlerin yapılması ve öğrencinin eksiğini telafi etmesi sağlanır. Nova Okulları bir öğrenciye bakarken “Başarısız öğrenci yoktur, öğrenme fırsatı yakalayamamış öğrenci vardır” ilkesiyle hareket eder ve bütün çalışmaları öğrenme fırsatını öğrencinin defalarca yakalamasına yönelik kurgular.

 

NOVA OKULLARI’NDA DÜŞÜNCENİN ALTYAPISI ÖĞRETİLİR.

2020-2021 döneminde bilginin öğrencilerce içselleştirilmesine yönelik nasıl bir uygulamanız var?

Bilginin öznesi insandır. İnsan elde ettiği bilgiyi doğayla uyumlu hale getirerek yaşamını sürekli bir üst modele taşımıştır. 9. ve 10. sınıflarda epistemoloji (düşüncenin altyapısı, bilginin kökeni) dersi verilerek eylemlerinin sonuçlarını kestirebilme yeteneği kazandırılır. Bilgi her ne kadar insan tarafından üretilse de iyi kullanılmadığı takdirde doğa ile ilişkiyi yanlış kurmasına kendi dışındaki dünyayı algılamamasına neden olur. Katma değer üretecek insanlar evrensel değerlere sahip olacak şekilde eğitilmeliler. Unutmayalım ki, gelecek yüzyıllar bilim üreten üstünlerin bilim kullanan sefillere egemen olduğu yıllar olacaktır.

9. ve 10. Sınıf öğrencilerine yönelik eğitim modelinden söz eder misiniz?

9. ve 10. sınıflardaki temel eğitim modelimiz öğrencilerimize evrenin dilini anlamak için matematiği öğretmektir. Kendi halkımızın kültürünü ve çevre ile doğru iletişim kurabilmek için kendi dilini, Türkçeyi doğru kullanmayı öğretmektir. Dünyanın geldiği teknolojik seviyeyi anlaması ve iletişim kurması için dünyanın ortak dil olarak benimsediği İngilizceyi öğretmektir.

Biz buna “Olmazsa olmaz 3 dil kuralı” diyoruz. 9. ve 10. Sınıflarda “Fizik, kimya, biyoloji” derslerinde “Yaparak öğrenme modeli” uygulanmaktadır. Bu model çerçevesinde öğrenciler beşer kişilik gruplar halinde ya da tek başlarına her konuyu o konunun deneyi ile birlikte tecrübe ederek öğrenirler. Laboratuvar derslerinde yönerge takip etmek ve proje bazlı düşünmek öğrencilerimiz için önemli bir kazanımdır. Pek çok insanın yanlışı öğrencinin test çözerek öğreneceğidir.

Test çözmek bir öğrenme süreci değil, öğrenip öğrenmediğinin araştırılması sürecidir. Halbuki öğrenci laboratuvarda deneyi yapamazsa bile ondan çok şey öğrenir. Nova Okullarında her öğrencinin deney yapabileceği teknik donanım ve malzeme desteği öğrenciye sağlanmıştır.

9. ve 10. Sınıf öğrencileri isteğe bağlı olarak her hafta 2 saat yazılım dersi alabilir; algoritma bilgisi ve bilgisayarların çalışma mantığı öğretilirken iki yıl içerisinde yazılımda önemli mesafe alan öğrenciler projeleriyle üniversitelerde yarışmalara katılırlar. Günümüz gençlerinde okumak oldukça sıkıntılı bir eylem. Halbuki bilimsel birçok araştırmaya göre okumak empati yeteneğimizi arttırmakla kalmıyor aynı zamanda yeni bir yaratım için hayal gücümüzü besliyor. Okumanın önemini bilen kurumumuz ülkemizdeki yazarları okula davet ederek okumayı teşvik eden söyleşiler düzenlerken; ayrıca edebiyat derslerine ek olarak her öğrenci okuma derslerinde yıl içinde 5 kitap okumakla görevlendirilir.

9. ve 10. sınıfta öğrencilerin İngilizce seviyeleri online olarak Oxford veya Cambridge okulları tarafından tespit edilir. Her öğrenci kendi seviyesindeki öğrenciler ile birlikte İngilizce dersine girer. C-1 seviyesine çıkan öğrencilerimiz özel olarak Toefl’a hazırlanır.

Her öğrenci Özel Nova Fen ve Anadolu Lisesi’nden mezun olduğunda projenin nasıl yapılacağını bilmelidir. Proje yapan insan hayatının birçok alanında işine kolaylık kazandırır. “Planla”; “Uygula”; “Kontrol et”; Önlem al” kavramlarından oluşan PUKÖ uygulanır. 9. ve 10. sınıflarda tarih ve coğrafya dersleri, tarih ve coğrafya kültürü üzerine yoğunlaşarak anlatılmaktadır.  9. ve 10. sınıflardaki öğrenciler haftada iki saat istekleri ve becerileri doğrultusunda kulüp çalışmalarına yönlendirilmektedir.

11. VE 12. SINIFLARDAKİ EĞİTİM MODELİMİZ

11 ve 12. Sınıflardaki eğitim modelinizi anlatır mısınız?

11. sınıfa gelmiş öğrencimiz Nova Okulları’nda gerekli sosyal ve kültürel altyapıyı oluşturduğu için eğitimin büyük bölümünü tamamlamıştır. 11. sınıf çalışmaları öğretime yoğunlaşarak büyük bölümü öğrencinin yalnızca akademik gelişmesine ayrılacaktır. Kabul etmeliyiz ki, bu ülkede üniversite sınavı insan hayatında önemli dönüm noktalarından biridir. Her eğitimli genç gibi bizim öğrencilerimiz de bu sınavda maksimum başarıyı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşacak çalışma Nova Okulları’nda yapılır. Nova Okulları’ndan mezun olup üniversiteyi bitirmiş ve dünyanın çeşitli bölgelerinde akademik çalışmalar yapan okulumuzun eski öğrencileri okulumuza gelerek öğrencilerimizin motivasyonuna büyük katkı sağlamaktadır.

 

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVINA UYGULAMALI HAZIRLIK

11. ve 12. sınıflarda TYT ve AYT sınavlarına hazırlık sürecinde neler yapıyorsunuz?

11. ve 12. sınıf içerisinde yapılan çalışmalar Akademik Yeterlilik Testi (AYT) içerikli konularda akademik olarak yoğun çalışmayla birlikte test çözme tekniğini geliştirmek; sınavı kısa sürede okuma yeteneğini artırmak, turlama tekniğiyle bu süre içerisinde en fazla soruyu çözme becerisine ulaştırmaya yöneliktir. Çalışmalarımız çokça sınav yapılarak sınav pratiğini artırmakla desteklenir. 11. ve 12. sınıfta öğrencilerimiz her hafta sınav olarak üniversiteye giriş sınavına ciddi şekilde uygulamalı olarak hazırlanmaktadır.

11. sınıfta akşam 18.00 ile 20.30 arasında 2 kişilik geri besleme destek çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar öğrenmede gerekli olan tekrarı sağlamakla birlikte öğrenci yapamadığı soruları öğretmeni ile çözerek eksiğini tamamlamakta ve kendini geliştirmektedir. Unutmayalım ki üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencinin ilerlemesine engel olan en büyük faktör birikmiş ve çözülememiş sorulardır. Özel Nova Fen ve Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizin çözülmemiş soru problemi olmaz.

6 Temmuz 2020’den itibaren 12. sınıflara yönelik Zoom eğitimleri başlamıştır. İkişer kişilik öğrenci gruplarına öğretmenlerimiz tüm dersleri kapsayacak şekilde ders vermiş ve 29 Temmuz’a kadar da derslerimiz sürmüştür.  

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ, TEKNİK, MESLEKİ VE KÜLTÜR GEZİLERİ

Okulunuzda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyor musunuz?

9. ve 10. sınıf öğrencilerimizin çeşitli kulüplerde etkinlik yapmaları önemsenmektedir. Kulüplerimiz arasında “Eğlenceli Bilim Kulübü, Zekâ Takımı Kulübü, Satranç kulübü, Rusça Kulübü, Astronomi Kulübü, Oyuncak Örgü Kulübü, Müzik Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü, Spor Kulübü, Dans Kulübü, Basın Kulübü, Fotoğraf Kulübü, Robotik Kulübü, Matematik Kulübü, Canlı Bilimi Kulübü” bulunmaktadır. Yine öğrencilerimiz çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almaktadır.

Ayrıca yurt içi ve yurt dışı teknik, mesleki ve kültür gezileri düzenlenmektedir. “Gezen de bilir okuyan da” gezi kulübümüzün sloganıdır.  Bu gezilerde amacımız öğrencilerimizin kendi ülkelerindeki ya da başka ülkelerdeki insanların yaşam modellerini deneyimlemesi, dünyada olan bitenden haberdar olmasıdır. Gözlemlerimiz yurt dışına çıkan öğrencilerde çok ciddi özgüven artışı olduğu yönündedir. Ayrıca öğrendikleri yabancı dili de pratik etme şansı yakalamaları onları dil öğrenme konusunda motive etmektedir. Ancak küresel Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılı baharında planlanan yurt dışı gezisi gerçekleştirilememiştir. Okulumuzda bilim ve edebiyat sempozyumları düzenlenmektedir. Ayrıca pek çok konuda alanının uzmanı kişiler tarafından öğrencilerimize bilgilendirme ve motivasyon toplantıları düzenlenmektedir.

Sayın Canan Topsakal Nova Fen ve Anadolu Lisesi’nin hedefini özetler misiniz?

Sözlerimiz klasik dünyanın ötesinde olmalı. Dünya artık yalnız insana ait değil. İnsan yarattığı makine ile konuşmaya da başladı. Bizler geleceği doğru araştırmalıyız. Ülkemizde yetişen gençlerimiz Anadolu kültürüne sahip çıkacak kadar coğrafyasını tanımalı. Bilmeli ki bu coğrafya onun kaderidir. Bu kaderin içerisinde tarih bilinci de olmalı ki; Avrupa’nın neresinde ya da Asya’nın hangi köşesinde oldukları konusunda net fikirleri olmalı. Üreten bir Türkiye’de tarımı neden son teknolojiyle yapmaları gerektiğini bilmeli. Sonuç olarak hedefimiz coğrafyasının, tarihinin, tarımının, dilinin, teknolojinin ve insanın farkında olan bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır.